Betalingsvoorwaarden

Niet nagekomen afspraken

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling te worden afgezegd.  Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak wordt er voor een eerste consult € 60,00 en een vervolg consult € 15,00 euro in rekening gebracht

Declaraties

De declaraties van de diëtist voor de dieetbehandeling dienen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in gebreke met  ingang van de 31ste dag na factuurdatum