Klachten en Bezwaar

Ik doe mijn uiterste best om u tevreden te stellen. Ik besef dat het toch kan voorkomen dat u niet tevreden bent. Ik hoop dat u het kenbaar maakt als u niet tevreden bent.
Het biedt mij  namelijk niet alleen de mogelijkheid om de klacht naar wens op te lossen, maar biedt mij ook de mogelijkheid om de kwaliteit en klantgerichtheid in mijn werken te verbeteren.

Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht, kunt u een klacht indienen bij het klachtenloket  Paramedici 1e lijn http://www.klachtenloketparamedici.nl/ (Postbus 19207, 3501 DE Utrecht). Zij zullen dan bemiddelen in het afhandelen van de klacht.

Klacht over medische voeding

Als u het niet eens bent met het besluit van een zorgverzekeraar om dieetvoeding voor medisch gebruik niet te vergoeden, kunt u daartegen aangetekend bezwaar maken bij de  zorgverzekeraar. Hiervoor heeft u maximaal 6 weken de tijd.
Bij deze procedure kunt u kosteloos ondersteuning krijgen van de Stichting Patiëntenbelang Vergoeding Dieetpreparaten. Deze stichting heeft een helpdesk waar patiënten, artsen en diëtisten een beroep op kunnen doen.

Adres:
Stichting Patiëntenbelang Vergoeding Dieetpreparaten
Postbus 4106
3006 AC  Rotterdam
Telefoonnummer: 0900 2121210 (15 ct/min.)

De helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 17.30 uur.