Werkwijze

Intakegesprek

Ik begin met een intakegesprek van 45 tot 60 minuten. Tijdens dit gesprek gaan we in op uw vragen en verwachtingen die er zijn. Ieder mens is anders, daarom is elke behandeling door een diëtist maatwerk. Ik luister naar wat uw verwachtingen zijn en wat u wilt bereiken. Bijvoorbeeld afvallen of juist aankomen in gewicht, verminderen van klachten, verbeteren van bloeduitslagen.
Vervolgens wordt het eetpatroon doorgenomen. De adviezen die hieruit voortkomen worden op papier of mail verstrekt of verwerkt in een voorbeelddagmenu. Ook wordt er gekeken naar uw leefstijl en lichaamsbeweging.

Na afloop van het intakegesprek stuur ik een beginrapportage naar uw huisarts/verwijzer. Bij een afspraak zonder verwijzing wordt in overleg met u afgestemd of er een beginrapportage wordt verstuurd naar uw huisarts. In deze brief vermeld ik beknopt  wat er is besproken, wat mijn bevindingen zijn en hoe het behandelplan er uit ziet.

Meenemen

Ik streef ernaar u binnen 2 weken op het spreekuur te zien. Graag bij een eerste bezoek uw verwijsbriefje (indien verwezen) en identiteitskaart meenemen.
Indien u verhinderd bent dan verzoek ik u minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. De kosten worden anders bij u in rekening gebracht.

Vervolgconsult

Afhankelijk van de behoefte en de complexiteit van uw klacht of uw vraag  zullen er één of meerdere vervolggesprekken plaatsvinden.
Een vervolgafspraak duurt 15 tot 30 minuten.  Hierin bespreek ik  hoe het is gegaan. Eventuele knelpunten en vragen worden besproken.  Uw  voedings- of leefstijlplan wordt aangepast als dat nodig is.

Na het laatste gesprek stuur ik een brief met een eindrapportage naar de verwijzer/huisarts.
Er kan een afspraak worden gemaakt voor  bijvoorbeeld een half jaar of een jaarlijks ‘follow-up gesprek’. Tijdens dit gesprek nemen we uw voedingspatroon nogmaals door.