Vergoeding en Tarieven

Vergoedingen regulier consult

In 2019  wordt de diëtist voor iedereen vergoed vanuit de basisverzekering. Elke zorgverzekering vergoedt 3 uur per kalenderjaar. Houdt u hierbij wel rekening met uw eigenrisico. Wanneer u dit al heeft verbruikt zijn er geen kosten verbonden aan de consulten. Naast de vergoedingen uit basisverzekering worden er misschien ook nog extra uren vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Als u wilt weten of uw zorgverzekering nog extra uren vergoedt kijk dan in uw polisvoorwaarden.

Ook kinderen hebben recht op 3 uur vergoeding vanuit de basisverzekering en eventueel nog extra uren uit de aanvullende verzekering. Kinderen, tot 18 jaar, hebben geen eigen risico, zij kunnen dus zonder kosten naar de diëtist.

De declaratie verloopt rechtstreeks via de zorgverzekeraar. Niet elke zorgverzekeraar verlangt een verwijzing.  Ik geef de voorkeur aan het werken met een verwijzing van de huisarts.

Vergoedingen via regionale samenwerkingsverbanden/ketenzorg

Daarnaast is dieetadvisering voor chronische aandoeningen zoals diabetes, cardiovasculair risicomanagement en COPD soms opgenomen in regionale samenwerkingsverbanden (zogenaamde DBC’s). Je huisarts en de diëtist zijn op de hoogte of dit ook voor u geldt. Als dit zo is, wordt de factuur betaald door de organisatie die dit regelt. Als u hieraan deelneemt telt de vergoeding van de diëtist niet mee voor uw eigen risico.

Tarieven

(Let op: onderstaande tarieven gelden alleen voor cliënten die hun behandeling zelf betalen of dit niet (meer) door de zorgverzekeraar krijgen vergoed.  Ik heb met alle bekende zorgverzekeraars contracten gesloten, hiervoor gelden andere tarieven).

Behandeling per kwartier€ 17,00
In deze praktijk is hiervan afgeleid:TariefConsulttijdUitwerktijd
Eerste consult (6 x 1 kwartier)€ 102,0060 minuten30 minuten
Vervolg consult lang (2 x 1 kwartier)€ 34,0020 minuten10 minuten
Vervolg consult kort (1x 1 kwartier)€ 17,0015 minuten
Verder:TariefConsulttijd
Telefonisch consult (1 x 1 kwartier)€ 17,0015 minuten
Email consult (1 x 1 kwartier)€ 17,0015 minuten
Voor een huisbezoek geldt een toeslag van€ 27,50 per keer.

Toelichting behandeltijd

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:

  1. de directe tijd: de tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent, hierboven omschreven als consulttijd;
  2. de uitwerktijd ofwel indirecte tijd: de tijd die de diëtist besteedt aan o.a. het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies, informeren van de verwijzer, registreren van uw gegevens in uw dossier en het factureren ofwel declareren van uw consult. Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig.

Een consult bestaat uit directe en indirecte tijd. De totaal bestede tijd wordt altijd afgerond op kwartieren.