Skip to main content

Vergoeding / Tarieven

Verwijzers kunnen een verwijsbrief sturen via zorgmail of zorgdomein. Zonder verwijzing is het ook mogelijk om een afspraak te maken (directe toegankelijkheid diëtetiek). Voor een huisbezoek is wel een verwijsbrief van de specialist of huisarts nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding.

De diëtist wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Alle zorgverzekeraars in Nederland vergoeden vanuit de basisverzekering de eerste 3 uur aan dieetadvisering. Heb je een aanvullende verzekering? Dan heb je mogelijk recht op meer vergoede uren diëtetiek. Het advies is om je eigen polisvoorwaarden na te lezen of contact op te nemen met jouw zorgverzekeraar voor de hoogte van de vergoeding.

Diëtistenpraktijk Lamers heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars in Nederland en stuurt de rekeningen direct naar jouw zorgverzekeraar. Als je door je uren heen bent ontvang je de factuur op je eigen adres.

Let op: de vergoeding uit het basispakket komt ten laste van je eigen risico als je geen andere medische kosten gemaakt hebt dit jaar. Uitzondering zijn kinderen (tot 18 jaar) en vergoeding vanuit de ketenzorg.

Toelichting behandeltijd

De behandeltijd die de diëtist in consult brengt bestaat uit 2 componenten:
1. De contacttijd: de tijd waarbij de cliënt aanwezig is
2. Individueel dieetvoorschrift: de tijd die ik besteed aan het uitwerken van een schriftelijk advies, het bijschrijven van het cliëntendossier en het schrijven van een begin- of eindrapportage naar de arts. Hier is de cliënt doorgaans niet bij aanwezig. Deze tijd maakt deel uit van de behandeling.

Tarieven

Eerste consult
60 minuten (+ 30 minuten individueel dieetvoorschrift)
Tarief: €80,- (+ €40,-)
Vervolgconsult
30 minuten
Tarief: €40,-
Vervolg consult lang
45 minuten
Tarief: €60,-
Vervolgconsult kort
15 minuten
Tarief: €20,-
Telefonisch consult of email consult
15 minuten
Tarief: €20,-
Afzeggen / Niet nakomen
Per 15 minuten geplande tijd
Tarief: €20,-

* Bij contracten met de zorgverzekeraar gelden andere tarieven

Afspraak afzeggen of vergeten

Bij verhindering dien je voor een eerste consult minimaal 2 werkdagen van te voren af te zeggen. Een vervolg consult kan tot 24 uur van te voren worden afgezegd.
De afspraak kan eenvoudig worden afgezegd door een voicemailbericht achter te laten op: 06-31660757. Een mail sturen kan ook info@dietistenpraktijklamers.nl
Wanneer je de afspraak niet tijdig afzegt worden de kosten bij jezelf in rekening gebracht. Deze kosten zijn niet declarabel bij de zorgverzekeraar. Voor deze kosten ontvang je een factuur per mail of per post.

Kom vrijblijvend in contact